Cenník Asanačných služieb

Utratenie zvieratka - eutanázia

Cena sa stanovuje vo všetkých prípadoch unikátne v závislosti od váhy zvieraťa a použitého materiálu od 30 do 50 €.

Odvoz uhynutých zvierat

Košice - mesto:

Do 10 kg - 20 €

10 - 20 kg - 30 €

20 - 30 kg - 40 € 

30 - 50 kg - 50 €

Nad 50 kg - 60 €

Košice - okolie:

Do 10 kg - 15 €

10 - 20 kg - 25 €

20 - 30 kg - 35 €

30 - 50 kg - 45 €

Nad 50 kg - 55 €

V prípade výjazdu pre Košice je doprava pri vyzdvihnutí zahrnutá v cene služby. V prípade výjazdu pre Košice - okolie a mimo Košického regiónu sa  k cene služieb pripočíta suma za spotrebované pohonné hmoty v závislosti od vzdialenosti odberného miesta (0,80 € / km). Uhynuté domáce zviera je možné doviesť na prevádzku Asanačnej služby aj vo vlastnej réžii, bez poplatkov spojených s výjazdom. Pri odbere viacerých kadáverov sa cenník upraví podľa dohody.