Podpora budúcich veterinárnych profesionálov

VETERAS - veterinárna ambulancia pre Košice a okolie, sa teší zo svojho nového partnerstva so Strednou odbornou školou Veterinárnou Košice v Barci.

Duálne vzdelávanie Veterina Košice

Toto partnerstvo otvára dvere pre budúcich veterinárnych profesionálov a umožňuje im získať cenné skúsenosti ešte počas strednej školy.

Podpora Vzdelávania:

Dvom šikovným študentkám sa teraz naskytuje jedinečná príležitosť absolvovať 4-ročnú odbornú prax priamo v ambulancii VETERAS. Tento program duálneho vzdelávania poskytuje mladým ľuďom praktické skúsenosti a umožňuje im začať svoju kariéru v veterinárnej medicíne ešte pred ukončením strednej školy.

Hodnota Praktického Vzdelávania:

VETERAS verí v hodnotu praktického vzdelávania a s radosťou podporuje mladých ľudí vo vývoji ich zručností a získavaní skúseností. Táto spolupráca nie je len o poskytovaní odbornej praxe, ale aj o budovaní pracovných návykov a lásky k veterinárnej medicíne u budúcich generácií veterinárnych profesionálov.

Budúcnosť Veterinárnej Medicíny:

Sme hrdí, že môžeme podporiť mladú generáciu pri budovaní ich kariéry v oblasti veterinárnej medicíny. Toto partnerstvo je dôležitým krokom v posilňovaní vzdelávania a rozvoji veterinárnej profesie v regióne. Veríme, že tieto mladé talenty budú mať veľký vplyv na budúcnosť veterinárnej medicíny a zlepšia kvalitu života zvierat aj ľudí.