VETERAS a OZ Východoslovenské labky

S radosťou Vám oznamujeme veľkú novinku!

Veterinárna ambulancia VETERAS a občianske združenie psieho útulku OZ Východoslovenské labky sa rozhodli spolupracovať s cieľom zlepšiť zdravotný stav psov v útulku.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku 4

Spolupráca je zameraná na realizáciu úkonov preventívnej veterinárnej medicíny a najrôznejších chirurgických zákrokov ako aj kastrácie a sterilizácie.

V občianskom združení psieho útulku OZ Východoslovenské labky sa každý deň stretávajú nežiadúce zvieratá, ktoré boli opustené a potrebujú pomoc. Tieto zvieratá boli zanedbané, niekedy aj týrané a ich budúcnosť je neistá.

Útulkové zvieratá potrebujú pomoc nás všetkých a podporu, aby mohli nájsť nový domov a začať nový a šťastnejší život.

Zvieratá v útulku sú nevinné a zraniteľné bytosti, ktoré boli opustené a potrebujú pomoc. Majú potreby ako aj ostatné zvieratá, alebo dokonca aj ako ľudia. Je na nás, aby sme im pomohli a poskytli im lepší život.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku6

Darujme svoj čas, energiu a peniaze, aby sme im poskytli to, čo si zaslúžia. Sme všetci súčasťou tohto sveta a máme povinnosť pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Pomôžme spolu zlepšiť životy útulkových zvierat a pomôžme im nájsť nový domov. Každý malý príspevok sa ráta a pomáha, tak neváhajme a darujme čo vieme a môžeme pre dobro týchto zvierat.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku

Naša veterinárna ambulancia poskytuje kvalitné veterinárne služby a je vybavená moderným zariadením potrebným pre rôzne zákroky.

Spolupráca s občianskym združením psieho útulku OZ Východoslovenské labky umožňuje poskytovať tieto služby aj pre psy v útulku.

Zvieratá majú teda prístup ku kvalitnej veterinárnej starostlivosti, čo podľa slov predstaviteľov OZ Východoslovenské labky nebýva  štandard nakoľko sa iné veterinárne ambulancie zvyknú zdráhať týmto službám.

Preventívna veterinárna medicína je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie zvierat.

V rámci spolupráce s OZ Východoslovenské labky realizujeme očkovania, odčervenia a aplikujeme antiparazitárne lieky pre psov v útulku. Tieto úkony sú dôležité pre prevenciu chorôb a ochrany zvierat pred rôznymi chorobami a škodcami.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku 3

Okrem preventívnej starostlivosti realizujeme aj chirurgické zákroky ako kastrácie a sterilizácie. Tieto zákroky sú dôležité nielen pre kontrolu populácie zvierat, ale aj pre zlepšenie ich zdravia a správania.

Psy, ktoré boli podrobené kastrácii alebo sterilizácii, majú menšiu tendenciu k agresivite, znižuje sa riziko vzniku ochorení a zvyšuje sa ich očakávaná dĺžka života.

Spolupráca veterinárnej ambulancie VETERAS a občianskeho združenia psieho útulku OZ Východoslovenské labky je príkladom toho, ako spolupráca môže prispieť k zlepšeniu životných podmienok zvierat v útulku.

Kvalitná veterinárna starostlivosť pomáha zabezpečiť zdravie zvierat a zvyšuje šance na adopciu do nového domova.

Ako môžeme pomôcť psiemu útulku?

  • V prvom rade, darovaním času a energie môžeme byť aktívnymi dobrovoľníkmi,
  • Útulok potrebuje pomoc s chodením so psami na prechádzky, so zaobstaraním krmiva a materiálového vybavenia ako aj so samotným kŕmením a upratovaním,
  • Okrem toho, útulkové zvieratá potrebujú aj finančnú pomoc. Táto pomoc môže byť v podobe malých alebo veľkých príspevkov. 

Všetky finančné príspevky sú dôležité a pomáhajú financovať potraviny, lieky, veterinárnu starostlivosť a každodenný chod útulku.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku 5

Aj malý príspevok môže urobiť veľký rozdiel v živote týchto zvierat.

OZ Vychodoslovenske labky - pomoc psiemu útulku 2

Každý dobrovoľník alebo darca môže pomôcť a urobiť rozdiel v živote týchto zvierat.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, darcom a hlavne predstaviteľom OZ Východoslovenských labiek. Ich práca dáva obrovský zmysel a zaslúži viac ako iba uznanie.

Autor článku:

MVDr. Barbara Popovičová


IMG_8626 – kópia