Kastrácia psa a sterilizácia feny

Chirurgický zákrok odborne nazývaný Orchiektomia (odstránenie semeníkov) poznáme pod ľudovým názvom kastrácia psa.

Sterilizáciu feny alebo inak povedané suky nazývame odborne Ovariektomia (v prípade odstránenia vaječníkov) a Ovariohysterektómia (v prípade odstránenia vaječníkov a maternice).

Rozhodnutie či už tento chirurgický zákrok podstúpiť alebo nie musí zvážiť majiteľ psa po dôkladnom vyšetrení veterinárneho lekára, ktorý odborne určí príčinu kastrácie a zhodnotí aktuálny zdravotný stav zvieraťa.

Kastracia psa a sterilizacia feny Košice - VETERAS.sk

Dôvody pre kastráciu psa alebo sterilizáciu feny môžu byť rôzne.

Pri samcoch ide prevažne o  skrotenie prehnaných pohlavných pudov, kvôli ktorým sa stávajú nadmerne teritorialnymi.

Môžu však nastať aj iné zdravotné ťažkosti, ktoré prichádzajú s pribúdajúcim vekom psa.

Pri fenkách ide z väčšinou o rozhodnutie majiteľov, ktorí sa obávajú neplánovaného a nechceneho nakrytia.

Rovnako je však dôležité pri kastrácii psa alebo sterilizácii feny spomenúť aj to, že sa vykonáva ako preventívne opatrenie pred chorobami pohlavného ústrojenstva.

Pri kastrácií sa za prevenciu po tomto chirurgickom zákroku považuje zníženie pravdepodobnosti výskytu týchto ochorení prostaty:

  • neoplazia prostaty
  • hyperplazia prostaty,
  • prostatické cysty,
  • paraprostatické cysty.

Operácia kastrovanie psa a sterilizácia feny VETERAS.sk

Chirurgický zákrok sterilizácie sučky Maltézskeho psíka v priestoroch našej ambulancie (MVDr. Barbara Popovičová).

Ochorenia prostaty u psov rovnako ako u ľudí postihujú prevažne staršie psy čo sa u samcov javí ako najčastejší problém.

Pravdepodobnosť výskytu hyperplazie alebo prostatických cýst je u vykastrovaných psíkov skoro nulová. Znižujeme tým aj možnosť výskytu závažného ochorenia nazývaného perianálna prietrž, ktorá veľmi závažným spôsobom postihuje starších nevykastrovaných psov.

Pri sterilizácii feny zohľadňujeme jej vek z hľadiska dosiahnutia fyzickej a pohlavnej zrelosti, čiže jej telesného vývoja, kedy čakáme na prekonanie obdobia prvého hárania.

Približne polovica populácie feniek má v staršom veku sklony k zdravotným problémom s vaječníkmi alebo maternicou.

Preto je z pohľadu doktora veterinárnej medicíny vhodné odporučiť majiteľom, aby sa týmto včasným chirurgickým zákrokom predišlo zdravotným problémom v starobe sučky.

Cena kastračných a sterilizačných úkonov:

Kastrácia psa -  komplet cena zahŕňa predoperačné vyšetrenie (hematologické a biochemické vyšetrenie krvi), anestetiká, chirurgický zákrok, lieky na tlmenie pooperačnej bolesti, injekčnú antibiotickú liečbu.

- malý pes (do 10kg) = 105,-€

- stredný pes (do 20kg) = 115,-€

- veľký pes (nad 20kg) = 125,-€

Sterilizácia sučky - komplet cena zahŕňa predoperačné vyšetrenie (hematologické a biochemické vyšetrenie krvi), anestetiká, chirurgický zákrok, lieky na tlmenie pooperačnej bolesti, injekčnú a tabletkovú antibiotickú liečbu.

- malá sučka (do 10kg) = 145,-€

- stredná sučka (do 20kg) = 155,-€

- veľká sučka (nad 20kg) = 165,-€

V prípade Vášho záujmu o kastráciu alebo sterilizáciu prosím neváhajte kontaktovať našu Veterinárnu ambulanciu a dohodnite si termín vyšetrenia

na tel. čísle 0948151611

alebo mailom na adrese

veteras.info@gmail.com

Tešíme sa na Vašu návštevu :)


Autor článku:

MVDr. Barbara Popovičová
MVDr. Barbara Popovičová Veterinár Košice