Naše služby

Čipovanie zvierat

Vakcinácia psov, mačiek, hlodavcov

Klinické vyšetrenie zvierat

Vystavenie cestovných pasov

Ochrana pred parazitmi

Veterinárne diéty

Preventívna veterinárna medicína

Umelá inseminácia

Poradenstvo​

V spolupráci s laboratóriami:

Kompletné vyšetrenie krvi (biochémia, hematológia)

Koprologické vyšetrenie trusu

Histologické vyšetrenie nádorov

Alergenodiagnostika

Eutanázia alebo dobrá smrť - zabránenie utrpenia zvieraťa

Eutanázia je citlivá téma najmä v praxi malých domácich zvierat, ktorej by sa mal v každom prípade prikladať dostatočný význam. Utratenie zvieraťa by sa malo z etického hľadiska a z hľadiska zákona o ocharene zvierat vykonať len vtedy, ak je na to opravnený dôvod: - nevyliečiteľná choroba, - neprimeraná agresivita voči ľuďom, - staroba spojená s poruchami základných životných funkcií, - utrpenie spôsobené vážnym úrazom. „Dobrá smrť“ môže byť privodená výhradne bez bolesti a stresu.

mrtvy pes22

Utratenie domáceho zvieratka
Priebeh eutanázie:

- strata vedomia a navodenie smrti s minimom stresu a bolesti,

- medikamentózne otupenie zmyslov pred zástavou srdca a dýchania,

- bezpečnosť a profesionálny prístup veterinárneho lekára,

- dôkladné zabezpečenie nekomplikovaného odchodu,

- emočný prístup k pozostalým,

- legislatívne a administratívne poradenstvo.

Dôstojná rozlúčka - odvoz a asanácia zvieraťa

Po samotnej eutanázii sa vyskytne častá otázka zo strany majiteľa - čo s pozostatkami zvieraťa. Mnoho klientov má vysokú dôveru v svojho veterinárneho lekára, a práve preto sa naňho obrátia so žiadosťou o radu. Prinášame Vám pohodlné riešenie odvozu pozostalého zvieraťa alebo možnosť jeho doručenia na lokalizovanú prevádzku v Košiciach.

istockphoto-629338520-612x612

Odvoz utrateného zvieratka

 Asanácia:

- odvoz uhynutých zvierat a ich častí,

- likvidácia vedľajších živočíšnych produktov kategórie 1 a 2,

- technologické zabezpečenie,

- prepravné prostriedky,

- splnenie hygienických noriem podľa Európskeho štandardu,

- ekologický a šetrný prístup,

- možnosť dočasného uskladnenia pre prípad kremácie alebo pohrebu.

 

Sledujte nás na soc. stránkach:

instagram profile

Snímka