Cenník veterinárnych služieb

VAKCINÁCIA PSOV

Šteniatko- infekčné choroby - DHPPi (6.-7- týž.) - 15€

Infekčné choroby - DHPPiL (9. týž.) - 17€

Kompletná vakcína (po 12. týž. života):

Infekčné choroby s besnotou platnou na 1 rok - DHPPiL R - 20€

Infekčné choroby s besnotou platnou na 3 roky DHPPiL R - 28€

Besnota samostatná 1 rok - 14€

Besnota samostatná 3 roky - 25€

Leptospiróza - 12€

Kotercový kašeľ (i.m./ intranazálna aplikácia) - 25€

VAKCINÁCIA MAČIEK

Infekčné choroby - Versifel (9. týž., 12. týž.) - 17€

Kompletná. vakcína s besnotou na 1 rok - 20€

Besnota samostatná 1 rok - 14€

Purevax vakcína neobsahuju aditíva, na ktoré sú mačky veľmi citlivé a spôsobujú nádorové ochorenia (osteosarkómy).

Purevax - Infekčné choroby RCP (9. týž., 12. týž.) - 20€

Purevax - Kompletná vakcína RCP R(12. týž.) - 36€

Purevax RCPCh - 28€

Purevax RCPCh FeLV - 30€

Besnota Purevax samostatná - po revakcinácii platná 3 roky - 24€

VAKCINÁCIA KRÁLIKOV

Mor /myxomatóza na 1 rok - 15€

Mor /myxomatóza na ½  roka - 7,5€

KLINICKÉ VYŠETRENIA ZVIERAT

Kinické vyšetrenie pes/mačka - 12€

Opakované klinické vyšetrenie zvieraťa - 6€

Klinické vyšetrenie králik/morča - 5€

ĎALŠIE VETERINÁRNE ÚKONY:

Vystavenie veterinárneho preukazu - 2€

Vystavenie pet pasu - 20€

Čipovanie psa /mačky- 10€

Administratívna práca – zápis do CRSZ 8€

Veterinárne potvrd. (výstava, vycestovanie) - 5€

Vystavenie receptu - 2€

Oftalmologické vyšetrenie - Fluoresceínový test - 8€

Oftalmologické vyšetrenie - Schirmerov test - 5€

Otoskopické vyšetrenie - 15€

Aplikácia liečiv - s.c., i.m - 2€

Aplikácia liečiv - i.v - 5€

Kanylácia vrátane materiálu -7€

Odber krvi - 5€

Infúzna terapia - podľa potreby: 10-15€/deň

Hygiena uší - 5€

Hygiena perianálnych žliaz - 5€

Strihanie pazúrikov - 3€

Klystír - 25€

Katetrizácia pes 5 € / sučka - 10€

USG vyšetrenie - 15€

Vyšetrenie moču ( pHan papierik /mikroskopia) - 8€

Eutanázia zvieraťa (utratenie) podľa hmotnosti od 35-45€

Vyšetrenie zvieraťa, ktoré uhryzlo človeka:

Vakcinovaný pes - 3x8€

Nevakcinovaný pes - 3x10€

DIAGNOSTICKÉ TESTY ZVIERAT:

Diagnostický test FeLV/FiV u mačiek - 15€

Diagnostický test na giardie u psov /mačky - 15€

Diagnostický test na giardie/parvovirózu/ coronu u psa - 18€

Diagnostický test na krvné parazity u psa (Caniv -4) - 20€

 

Chirurgické zákroky - cenník na vyžiadanie po odbornej konzultácii.

Cena kastračných a sterilizačných úkonov:

Komplet cena zahŕňa predoperačné vyšetrenie (hematologické a biochemické vyšetrenie krvi), anestetiká, chirurgický zákrok, lieky na tlmenie pooperačnej bolesti, injekčnú a tabletkovú antibiotickú liečbu na 7 dní.

- malý pes (do 10kg) = 115€

- stredný pes (do 20kg) = 135€

- veľký pes (nad 20kg) = od 145€

- malá sučka (do 10kg) = 145€

- stredná sučka (do 20kg) = 155€

- veľká sučka (nad 20kg) = 165€

Kastrácia kocúra - 65

Sterilizácia mačky - 80

Dentálna hygiena (s použitím narkózy) - od 85

- Komplet cena dentálnej hygieny zahŕňa: predoperačné vyšetrenie (hematologické a biochemické vyšetrenie krvi), anestetiká, chirurgický zákrok, lieky na tlmenie pooperačnej bolesti, injekčnú antibiotickú liečbu.

Dentálna hygiena s ultrazvukovou kefkou - 25€

Pohotovosť za príjem pacienta mimo ordinačných hodín - 25€.

Hospitalizácia zvieraťa po chirurgickom zákroku - 20€/deň s krmivom.

Odborná konzultácia a poradenstvo - 10€/15 min. (objednajte sa na termín telefonicky).

 

Objednajte sa na ambulantné vyšetrenie

Zavolat veterinara Košice 

alebo vyplňte kontaktný formulár

Online objednávka veterinarnych sluzieb

alebo mailom na 

veteras.info@gmail.com

Naša milá pani doktorka Vám ochotne a prívetivo, no hlavne odborne vysvetlí a poradí vo všetkých otázkach ohľadom zdravotného stavu Vašich domácich miláčikov.

Tešíme sa na Vašu návštevu :)