Cenník Veterinárnych služieb

Psy: Vakcinácia

Šteniatko- infekčné choroby (6.-7- týž.) - 17 €

Infekčné choroby (9. týž.) - 19 €
Kompletná vakcína (po 12. týž. života):

Infekčné choroby s besnotou platnou na 1 rok - 5 €

Infekčné choroby s besnotou platnou na 3 roky - 28 €

Besnota samostatná 1 rok - 18 €

Besnota samostatná 3 roky - 22 €

Leptospiróza - 12 €

Microsporum canis - 19 €

Tetanus - 19 €

Borelia spp - 19 €

Kotercový kašeľ (i.m./ intranazálna aplikácia) - 25 €

Mačky: Vakcinácia

Infekčné choroby - Versifel (9. týž., 12. týž.) - 17 €

Kompletná. vakcína s besnotou na 1 rok - 25 €

Besnota samostatná 1 rok - 18 €

Infekčné choroby - Purevax (9. týž., 12. týž.) - 22 €

Kompletná vakcína - Purevax(12. týž.) - 39 €
Táto vakcína neobsahuje adjuvans, na ktoré sú mačky veľmi citlivé a spôsobujú nádorové ochorenia (osteosarkómy).

Ostatné vakcíny - Purevax:

Vakcinácia len FeLV - 22 €

Infekčné choroby s Chlamýdiou - 22 €

Inkfekčné choroby spolu s Chlamýdiou a FeLV - 26 €

Besnota Purevax - po revakcinácii platná 3 roky - 24 €

Klinické vyšetrenia

Kinické vyšetrenie pes/mačka - 10 €

Opakované klinické vyšetrenie - 5 €

Klinické vyšetrenie králik/morča - 5 €

Vyšetrenie zvieraťa, ktoré uhryzlo človeka:

Vakcinovaný pes 3x po 8 €

Vyšetrenie zvieraťa, ktoré uhryzlo človeka:

Nevakcinovaný pes 3x 10 €

Oftalmo. vyšetrenie - Fluoresceínový test - 6 €

Oftalmo. vyšetrenie - Schirmerov test - 5 €

Otoskopické vyšetrenie - 12 €

Aplikácia liečiv - s.c., i.m - 3 €

Aplikácia liečiv - i.v - 5 €

Kanylácia - 6 €

Odber krvi - 5 €

Ďalšie úkony:

Vystavenie veterinárneho preukazu - 3 €

Vystavenie pet pasu - 20 €

Čipovanie - 18 €

Veterinárne potvrd. (výstava, vycestovanie) - 5 €

Vystavenie receptu - 2 €

Infúzna terapia - podľa potreby: 10 - 13 € / deň

Hygiena uší - 5 €

Hygiena perianálnych žliaz - 3 €

Strihanie pazúrikov - 3 €

Chirurgia - cenník na vyžiadanie po konzultácii.