Nové možnosti v chirurgii mäkkých tkanív

Zúčastnili sme sa na dvojdňovom veterinárskom workshope, ktorý bol organizovaný prestížnou spoločnosťou Upskill.vet.

Logo-upskill-big-1536x503

Bratislava nedávno privítala veterinárov z celého regiónu na 2-dňovom veterinárskom workshope organizovanom spoločnosťou Upskill.vet.

Jedným z aktívnych účastníkov tohto workshopu som bola aj ja, keďže sa špecializujem na chirurgiu mäkkých tkanív.

Tento workshop sa zameriaval na diagnostiku, klinické rozhodovanie a prevedenie základných chirurgických zákrokov mäkkých tkanív, s dôrazom na chirurgickú terapiu rán, resekciu kožných novotvarov a iné dôležité techniky.

VETERAS a UpSkill.VET

Prvý deň workshopu sa venoval problematike chirurgickej terapie rán, čo je veľmi dôležitý aspekt veterinárskej praxe.

Mala som možnosť získať nové informácie o rôznych spôsoboch uzátvárania chirurgických rán, ako aj o aplikácii rôznych typov drenáže

Taktiež sa workshop zaoberal technikami používanými na lokálnu subdermálnu rekonštrukciu rán. Tieto techniky sú nevyhnutné pre optimálne hojenie rán a minimalizáciu komplikácií u pacientov.

Druhý deň sme sa venovali rôznym bežným zákrokom v oblasti urogenitálneho traktu, gastrointestinálneho traktu a brušnej dutiny.

Získali sme vedomosti o chirurgických postupoch ako urohydropropulzia, perineálna/preskrotálna uretrostómia, kastrácia, cisársky rez a ovariohysterektómia, ktoré sú dôležité pre zdravie zvierat.

Ďalšie zákroky, ako napríklad gastrotómia, enterotómia, enterektómia, splenektómia a opravy bráničnej hernie, boli tiež dôkladne prebrané.

VETERAS a UpSkill.VET Veterinar Kosice

Účasť na tomto veterinárskom workshope bola pre mňa skutočne obohacujúca.

Bolo skvelé zdieľať skúsenosti s kolegami, získať nové pohľady a diskutovať o nových prístupoch.

Získala som nové perspektívy a praktické zručnosti, ktoré mi pomôžu poskytovať oveľa lepšiu starostlivosť o mojich pacientov vo veterinárnej ambulancii VETERAS Košice a okolie.

Záver článku

 • Ako sa chirurgia mäkkých tkanív vykonáva u psov a mačiek?
  - Chirurgia mäkkých tkanív sa vykonáva u psov a mačiek s cieľom odstrániť nádory, cysty, abscesy, lézie kože, alebo vykonávať operácie ako kastrácia, sterilizácia, chirurgická úprava rán a iné zákroky týkajúce sa mäkkých tkanív.

 • Aké sú nové techniky a postupy v chirurgii mäkkých tkanív pre psov a mačky?
  - S rozvojom technológií a chirurgických postupov sa objavujú nové techniky a postupy, ktoré umožňujú presnejšie a menej invazívne chirurgické zákroky. Patrí sem laserová chirurgia, endoskopická chirurgia, minimalizálne invazívne chirurgické techniky a použitie biologických materiálov na podporu hojenia rán.

 • Aké sú výhody nových techník v chirurgii mäkkých tkanív pre psov a mačky?
  - Nové techniky v chirurgii mäkkých tkanív môžu prinášať množstvo výhod, vrátane menšej invazivity, rýchlejšieho hojenia rán, nižšieho rizika komplikácií, kratšieho času trvania zákroku a rýchlejšej rekonvalescencie.

 • Kedy by mala byť chirurgia mäkkých tkanív u psov a mačiek zvážená?
  - Chirurgia mäkkých tkanív sa zvažuje v prípade, že existuje potreba odstránenia nádorov, abscesov, cyst, liečby zranení alebo iných zdravotných problémov, ktoré ovplyvňujú mäkké tkanivá vášho domáceho miláčika.

 • Ako sa pripraviť na chirurgický zákrok mäkkých tkanív u psa alebo mačky?
  - Pripraviť sa na chirurgický zákrok mäkkých tkanív zahŕňa konzultáciu s veterinárnym chirurgom, prípravu domáceho miláčika na zákrok, ako je obmedzenie príjmu potravy pred operáciou, poskytnutie primeranej starostlivosti počas rekonvalescencie a dodržiavanie pokynov veterinárneho lekára pred, počas a po zákroku.

Autor článku:

MVDr. Barbara Popovičová

Veterinar Kosice MVDr. Barabara Popovičová VETERAS.sk