Nové možnosti v chirurgii mäkkých tkanív

Zúčastnili sme sa na dvojdňovom veterinárskom workshope, ktorý bol organizovaný prestížnou spoločnosťou Upskill.vet.

Logo-upskill-big-1536x503

Bratislava nedávno privítala veterinárov z celého regiónu na 2-dňovom veterinárskom workshope organizovanom spoločnosťou Upskill.vet.

Jedným z aktívnych účastníkov tohto workshopu som bola aj ja, keďže sa špecializujem na chirurgiu mäkkých tkanív.

Tento workshop sa zameriaval na diagnostiku, klinické rozhodovanie a prevedenie základných chirurgických zákrokov mäkkých tkanív, s dôrazom na chirurgickú terapiu rán, resekciu kožných novotvarov a iné dôležité techniky.

VETERAS a UpSkill.VET

Prvý deň workshopu sa venoval problematike chirurgickej terapie rán, čo je veľmi dôležitý aspekt veterinárskej praxe.

Mala som možnosť získať nové informácie o rôznych spôsoboch uzátvárania chirurgických rán, ako aj o aplikácii rôznych typov drenáže

Taktiež sa workshop zaoberal technikami používanými na lokálnu subdermálnu rekonštrukciu rán. Tieto techniky sú nevyhnutné pre optimálne hojenie rán a minimalizáciu komplikácií u pacientov.

Druhý deň sme sa venovali rôznym bežným zákrokom v oblasti urogenitálneho traktu, gastrointestinálneho traktu a brušnej dutiny.

Získali sme vedomosti o chirurgických postupoch ako urohydropropulzia, perineálna/preskrotálna uretrostómia, kastrácia, cisársky rez a ovariohysterektómia, ktoré sú dôležité pre zdravie zvierat.

Ďalšie zákroky, ako napríklad gastrotómia, enterotómia, enterektómia, splenektómia a opravy bráničnej hernie, boli tiež dôkladne prebrané.

VETERAS a UpSkill.VET Veterinar Kosice

Účasť na tomto veterinárskom workshope bola pre mňa skutočne obohacujúca.

Bolo skvelé zdieľať skúsenosti s kolegami, získať nové pohľady a diskutovať o nových prístupoch.

Získala som nové perspektívy a praktické zručnosti, ktoré mi pomôžu poskytovať oveľa lepšiu starostlivosť o mojich pacientov vo veterinárnej ambulancii VETERAS Košice a okolie.


Autor článku:

MVDr. Barbara Popovičová

Veterinar Kosice MVDr. Barabara Popovičová VETERAS.sk