Kotercový kašeľ - infekčná respiračná choroba psov

Prečo Váš pes kašle? Prečítajte si tento článok a dozviete sa viac o prenose tohto infekčného ochorenia, epidemiológii, aké sú jeho príznaky, diagnostika, liečba, prevencia a kontrola.kotercový kašeľ u psov VETERAS s.r.o.

U vonkajších psíkov sa často stretávame s infekčným ochorením nazývaným laryngotracheitída medzi chovateľmi tiež známym ako kotercový alebo psincový kašeľ, ktorý závažne napáda dýchacie cesty. Toto ochorenie je sezónne a šíri sa rýchlo medzi vonkajšími psami chovanými v kotercoch a tiež psami umiestnenými v útulkoch. Pri zanedbaní alebo prehliadnutí symptómov sa ochorenie môže rozšíriť z horných dýchacích ciest do bronchiálneho epitelu a je dokonca schopné spôsobiť aj zápal pľúc. Mierna forma tohto ochorenia sa prejavuje charakteristickým suchým kašľom, ktorý znie štekavo, a pri širšom rozsahu môže spôsobiť aj dávenie, ktoré si majitelia môžu pomýliť a pripisujú ho tráviacim ťažkostiam. Ťažký priebeh nastáva prevažne iba u mladých psov, u ktorých sú respiračné symptómy závažnejšie a dochádza u nich aj k bakteriálnym infekciám.

Komplexne sa jedná o infekčnú respiračnú chorobu spôsobenú rôznymi a viacerými druhmi vírusov, baktérií alebo ich vzájomnou kombináciou. Hlavný vírus zodpovedný za psiu laryngotracheitídu je psí adenovírus typu 2 (CAV-2). Prenáša sa zo vzduchu v jemných aerosóloch prostredníctvom respiračných sekrétov infikovaných zvierat (kýchanie psov).

Z epidemiologického hľadiska je kotercový kašeľ veľmi nákazlivé ochorenie, typické pre psy, ktoré prichádzajú do kontaktu s inými jedincami, či už v chovných staniciach, v psích parkoch pri venčení, v psích hoteloch alebo na súťažiach a výstavách.

Liečebné postupy sa v každom prípade stanovujú individuálne. Závisia od štádia v akom je choroba rozšírená. Nie je zriedkavé, že toto ochorenie môže ustúpiť aj samo. Zvyčajne po radikálnom zlepšení hygienických podmienok. Pri pretrvávajúcich symptómoch a zhoršení zdravotného stavu, je nevyhnutná liečba kašľa a hlienu, za nasadenia antibiotík v boji proti bakteriálnym infekciám.

Ak chceme predísť a vyhnúť sa riziku rozšírenia ochorenia, je z našej strany odporúčané očkovanie. Preventívnym opatrením je vyhýbanie sa extrémnemu teplu, zabezpečenie dostatočného vetrania a pravidelná hygiena alebo čistenie koterca, v ktorom pes prebýva.

Ak máte u Vášho psa podozrenie, obavy z nákazy či odpozorované symptómy kotercového kašľa neváhajte kontaktovať našu veterinárnu ambulanciu a objednajte sa na vyšetrenie telefonicky na čísle 0948151611 alebo mailom na adresu veteras.info@gmail.com. Naša ambulancia je tu pre Vás pohotovosti, aby sme pomohli Vášmu psovi vyliečiť sa čo najskôr.