Cenníky poskytovaných služieb spol. VETERAS

Vyberte si cenník podľa Vašej potreby z možností Veterinárne služby a Psí WELLNESS Salón: 

Cenník veterinárnych služieb

PREVENTÍVNA PREHLIADKA ZADARMO...

Cenník Psí Wellness Salón

Pri prvej návšteve nášho salón...