Spolupráce veterinárnej ambulancie Košice

Vitajte na podstránke blogu, ktorá je venovaná spolupráci veterinárnej ambulancie v Košiciach s komunitou chovateľov domácich zvierat, deťmi a mládežou, študentmi, médiami, ako aj odbornému vzdelávaniu a veterinárnym kurzom.

Naša ambulancia nie je len miestom poskytovania zdravotnej starostlivosti o zvieratá, ale aj aktívnym účastníkom vo vytváraní zdravšieho a vzdelanejšieho prostredia pre našich klientov a celú komunitu.

Našou prioritou je edukovať verejnosť o dôležitosti zdravia a správnej starostlivosti o zvieratá.

Pre deti a mládež ponúkame vzdelávacie aktivity, ktoré sú zábavné a interaktívne. Organizujeme školské výlety do našej ambulancie, kde deti môžu spoznať prácu veterinárneho lekára, získavať informácie o zvieratách a učiť sa o základoch starostlivosti o nich.

Pre študentov veterinárskej medicíny a záujemcov o túto oblasť poskytujeme prax, stáže a odborné konzultácie. Sme tu, aby sme podporili budúcich profesionálov v ich vzdelávacom a profesijnom raste.

S médiami spolupracujeme na zdieľaní informácií o nových technikách, liečebných postupoch a aktuálnych udalostiach v oblasti veterinárnej medicíny. Sme otvorení spolupráci a pripravení poskytnúť odborné vyjadrenia a informácie.

Naša veterinárna ambulancia pre Košice a okolie je viac ako len miestom poskytovania veterinárnej starostlivosti - je to aktívny účastník v podpore zdravia, vzdelania a pohody zvierat a ich majiteľov. Sme tu, aby sme vás podporili na ceste k zdraviu a šťastiu vášho miláčika.